Docker

ارائه توسط: James Turnbull
مترجم: محمد علی بزرگ زاده 1394/05/18
نظرات ارسال شده

ِیک دوست: [http://www.hamsoraei.com]
مباحث جالبی است. متشکر
id=25
رضا رحیمی: [rtwo.ir]
سلام کار شما ارزشمند و قابل ستودن می باشد این کار شما می تواند توسعه نرم افزار در ایران را در راستای نزدیکی به استانداردهای جهانی و بروز ، بالاتر ببرد ببخشید اگر متن تشکرم مربوط به این پست شما نبود
id=26
سید مرتضی:
سلام علیکم، خیلی متشکرم، عالی بود، واقعا کار شما به پیشرفت علم نرم افزار در ایران کمک خواهد کرد.
id=27
نظر شما